Ses vi efter skoletid?

Ny videokampagne: 

SFO – og klubliv taler til børnefællesskabet i Holbæk Kommune

 

Vil du lege med mig?

I vores SFO og klub er der altid en der vil gerne lege, og ofte – rigtig mange der gerne vil lege. Det er nemlig her vi hver dag efter skoletid, tager os tid sammen med børnene. Her dannes stærke venskaber, der kan vare i mindst 100 år.  

 

SFO – og klubliv er mavepinegrin, sjove lege og gode snakke – og en voksenhånd at holde i, indtil mor og far er hjemme fra arbejde igen. Det er spirende børne – og ungdomsliv i trygge rammer, og der er altid plads til dig.

 

Vil du med i biografen?

Med videokampagnen ”SFO – og klubliv – der er plads til alle” byder vi på fællesskab, tryghed og omsorg i børnehøjde – direkte fra Holbæk Kommunes 21 SFO'er og klubber.

 

Du kan opleve videoen i Kulturbiografen Frysehuset og på Filmtorvet i Holbæk fra juni til november 2019.

 

Kampagnen er skabt i et tæt samarbejde mellem kommunens fire skoleområder; Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen.

Klik, se og mærk klublivet

SFO og klub - der er plads til alle

Velkommen til Kildedam - SFO og klub

Tølløse, Ugerløse, Vipperød, Ågerup, Stestrup og Store Merløse – En del af Område Kildedam

Område Kildedam er et spændende og trygt tilbud, der danner rammen for et godt børneliv i SFO og klub.

Vi lægger stor vægt på at vores SFO og klub er for alle børn - at de kan opleve at være en del af et fællesskab og har muligheden for at danne stærke venskaber.

Aktiviteterne i SFO og klub er planlagt med fokus på at skabe et udfordrende og sjovt fritidsliv, med både et kreativt, socialt og aktivt indhold, som også tilgodeser børnenes mangfoldighed.

I vores SFO og klub fokuserer vi også på, at den læring der sker i undervisningstiden videreføres og udvides i SFO-tiden. Derfor er der aktiviteter, hvor vi spiller boldspil, udfordrer kroppen fysisk, undersøger naturen, syr, maler, arbejder med digitale værktøjer og meget, meget mere.

Oplev mere SFO og klubliv fra Område Kildedam her

Velkommen til Katrinedal - SFO og klub

Gislinge, Svinninge, Tuse og Udby - En del af område Katrinedal

I Katrinedals SFO og klub vægter vi fællesskab – ”her er der plads til alle”.

Vores børn vil opleve mangeartede fællesskaber på tværs af alder, klasse og køn – fællesskaber, hvor vigtige venskaber og relationer opstår og blomstrer.

I vores SFO og klub vi legen i fokus. Vi anerkender legens betydning for at udforske og tilegne sig kompetencer og færdigheder, der på forskellig vis kan understøtte og danne gode børneliv.

Med nærhed, tryghed og omsorg har vores pædagogiske medarbejdere hver dag blik for det enkelte barns udvikling og trivsel.

 

Oplev mere SFO og klubliv i område Katrinedal her

Velkommen til Holbæk By - SFO og klub

Absalon, Bjergmarken og Orø - En del om område Holbæk By 

I SFO og klub på skolens afdelinger, Absalon, Bjergmarken og Orø, arbejder vi ud fra gældende mål og indholdsbeskrivelser.

De bærende værdier i vores SFO og klub er fællesskab, omsorg, nærhed og tryghed.

I vores SFO og klub ønsker vi at styrke fællesskabet og barnets selvværd og selvtillid. Vi arbejder med børnenes dannelse og udvikling af sociale kompetencer.

I aktiviteterne arbejder vi med børnenes fantasi og kreativitet, med børn i bevægelse, med udforskning af naturen og naturaktiviteter samt med muligheder for leg både ude og inde.

Vi lægger vægt på et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

Oplev mere SFO og klubliv fra Område Holbæk By her

Velkommen til Skovvejen - SFO og klub

Jyderup, Kildebjerg, Knabstrup, Nr. Jernløse og Undløse - En del af Område Skovvejen

I vores SFO og klub er der rart at være. Vi tager hver dag tager imod en hel masse børn, der efter skoletid kan bruge SFO - og klubtiden til at slappe af eller til at være aktive. Vi tilbyder spændende aktiviteter indenfor krop og bevægelse, natur, kreativt værksted, fællesspisning - spil, dans, recycling og meget mere.

Hos os er der voksne medarbejdere der er vilde med at arbejde og bruge tid sammen med børn og unge, og hvor nærvær, tryghed og en hånd at holde i, er en helt naturlig del af hverdagen.

Vi værner vi om fællesskabet, der går på tværs af alder og køn, og hjælper nye venskaber på vej.

I vores SFO og klub holder vi af lyden af børnelatter og fantasifulde lege, og duften af bålbagt snobrød og nybagte pizzaer. 

 

Oplev mere SFO og klubliv fra Område Skovvejen her

Fire stærke områder - tæt på

Som folkeskole er vi tæt på alle. Det er noget af det helt særlige, folkeskolen kan. Derfor er vi i de fire folkeskoleområder - Katrinedal, Kildedam, Holbæk By og Skovvejen - gået sammen om en fælles kampagnevideo, der belyser de mange kvaliteter, Holbæk Kommunes folkeskoler rummer.

 

Kampagnen er til for dig, for at give dig tryghed i skolevalget for dit barn. Den er til for dig, der dagligt bruger folkeskolen - både som elev, forælder og medarbejder. Og den er til for dig, der som familie eller medarbejder, søger nye veje.

 

Folkeskolen er i rivende udvikling. Vi forholder os til den kontinuerlige udvikling, samfundet skaber, og bringer ”alt det nye” med ind i undervisningen på skolerne. Vi har en levende og innovativ folkeskole i Holbæk Kommune.

 

Så kom med - helt tæt på - når vi med videoen "Folkeskolen - tæt på dig" præsenterer kultur, bevægelse, faglighed og valgfag direkte fra din lokale folkeskole.

 

"Folkeskolen - tæt på dig" kan desuden opleves i Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk samt på udendørs storskærm i august, oktober og december 2018.

Klik og kom med i folkeskolen

Hvor vil du gå i skole?

Oplev de fire folkeskoleområder

Holbæk by skole

Velkommen til Absalon, Bjergmarken og Orø - en del af Område Holbæk By.

På Holbæk By Skole prioriterer vi et tæt samarbejde mellem skolen og forældrene, for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for alle skolens elever. Vi forventer, at både elever, forældre og personale er engagerede i samarbejdet i og omkring skolen. Vi har en forventning om, at eleverne tager et medansvar i deres søgen på egen læring.

Vi ønsker, at alle elever oplever sig selv som en del af et fællesskab, da gode relationer, tillid og tryghed er en forudsætning for læring. Vi bruger aktivt den mangfoldighed, der afspejles i skolens elevsammensætning. 

Oplev meget mere om Holbæk By skole og SFO her

 

Kildedamsskolen

Velkommen til Stestrup, Store Merløse, Tølløse, Ugerløse, Vipperød og Ågerup - en del af Område Kildedam.

Kildedamsskolen er et godt sted at lære og et godt sted at være!

Alle på Kildedamsskolen skal opleve, at det daglige samvær er rart og trygt - at der er pænt og rent og at alle trives. Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, andre er mod dig. Gennem nysgerrighed skaber vi en relation til hinanden, som gør, at alle føler sig set, hørt, forstået og anerkendt. 

Vi er stolte af vores fysiske rammer - ude som inde - og har masser af plads til forskellige aktiviteter, fordybelse på mindre hold og store arealer til fysiske aktiviteter.  

Oplev meget mere om Kildedamsskole og SFO her

Katrinedalskolen

Velkommen til Gislinge, Svinninge, Tuse og Udby - en del af Område Katrinedal.

På Katrinedalskolen blomstrer mangfoldigheden. Elever vil på vores skole opleve, at de er et spejl af den virkelighed, der omgiver os. Eleverne vil gennem deres skolegang hos os blive godt rustet til en videre uddannelse.

Vi er en rummelig skole med fokus på det enkelte barns trivsel, og vi har en professionel lærerstab, som er med til at sikre et højt fagligt niveau.

 

 

Lyt og syng med på sangen om vores skole

Oplev meget mere om Katrinedalskolen og SFO her

Skovvejens Skole

Velkommen til Jyderup, Kildebjerg, Knabstrup, Nr. Jernløse og Undløse - en del af Område Skovvejen.

Vi er et spændende og varieret skoletilbud der også byder på et nyere etableret specialtilbud på to af vores skoler -  alle med de bedste ambitioner for dit barns læring og trivsel. Vi lægger stor vægt på, at alle børn får et trygt skoleliv med plads til at være præcis den, man er.

Vores skoler ligger alle godt placeret i naturskønne omgivelser med rum og lys - nogle i charmerende bygninger, der gemmer på masser af historie - andre i nye eller delvist nye og spændende rammer med højt til loftet og kreative undervisningsrum.

 

Oplev meget mere om Skovvejens Skole og SFO

Den hurtige genvej

Vi ses i folkeskolen